Přímá versus zastupitelská demokracie?

5. 4. 2019 / 17h
Veřejný sál Hraničář / Ústí nad Labem

Pozvaní hosté: Jan Bíba, Jan Kysela, Daniel Kroupa, Jan Wintr

Moderuje: Filip Karfík

O přímé demokracii, či její hlavní formě – referendu, slýcháme v poslední době z úst politiků i novinářů stále častěji a stále častěji se přímá demokracie stává i předmětem našich každodenních hovorů. V různých evropských zemích se buď již stala, nebo může stát hybatelem zásadních politických změn. Víme však, co vlastně různé způsoby demokratického vykonávání moci představují? Je přímá demokracie naplněním principu demokracie, kterému brání pouze technické překážky, a má se naše pozornost soustředit pouze na způsob jejich překonání? Nebo je mezi přímou a zastupitelskou demokracií zásadní rozdíl a každá přispívá v jiné míře k dobrému rozhodování o tom, co je v obecném zájmu? Víme vůbec, co všechno vlastně odmítáme či k čemu se hlásíme, když vyjadřujeme svoje pocity a postoje k přímé či zastupitelské demokracii? A tušíme, že naše úvahy o přímé či zastupitelské demokracii jsou často úvahami o demokracii jako takové, a že předpokládají povědomí o určité hranici, kterou nelze v našich požadavcích překročit, pokud máme zůstat jedním politickým společenstvím?

Zkrácený záznam diskuse:

Veřejná diskuze

Adresa:
Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
Ústí nad Labem
400 01

Fotografie