K čemu potřebujeme politické strany?

28. 11. 2019 / 17h
Gymnázium Teplice / Teplice

Pozvaní hosté: Vladimíra Dvořáková, Michal Pehr, Milan Znoj

Moderuje: Michel Perottino

Politické strany se dnes nacházejí v krizi. Zájem o členství v nich je obecně nízký. Moc přechází od stranických struktur k silným lídrům, kteří s voliči komunikují přímo, a na politické scéně se prosazují nová hnutí, kde je tento model vedení a komunikace s voliči zavedeným pravidlem. V této situaci je třeba si klást otázku po roli politických stran v rámci moderní zastupitelské demokracie. K čemu tu vlastně jsou? Jaké důležité funkce plní nebo mají plnit? Může je plnit někdo jiný?

Na toto téma spolu v aule gymnázia v Teplicích diskutovali přední čeští odborníci z oblasti politologie a humanitních věd: profesorka Vladimíra Dvořáková (Vysoká škola ekonomická), docent Milan Znoj (Ústav politologie na Filozofické fakultě UK) a doktor Michal Pehr (Masarykův ústav Akademie věd). Debatu moderoval docent Michel Perottino (Institut politických studií FSV UK).

Zkrácený záznam diskuse:

Veřejná diskuze

Adresa:
Gymnázium Teplice
Československých dobrovolců 530/11
Teplice
41501

Fotografie