O Číně na internetu i mimo něj – co se ztratí/objeví v překladu

17. 12. 2021 / 16h
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost / Praha

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Západní civilizace (ve smyslu civilizace ukotvené v antickém dědictví) se po staletí vyvíjela
bez přímého kontaktu s civilizací čínskou. V Evropě se nicméně poměrně záhy utvořilo
povědomí o existenci Číny jako „protipólu evropské zkušenosti“, včetně souboru sdílených
představ a stereotypů, které nás ovlivňují dodnes. Obraz staré Číny, do jehož podoby se
v 18. století výrazně zapsalo osvícenství, doplnil ve druhé polovině 20. století obraz Číny
budující komunismus a posléze kapitalismus. Všechny tyto naše představy o Číně jsou
vyjádřeny v jazyce ukotveném v našem vlastním obrazu světa, který mnohdy brání
k proniknutí k podstatě čínské odlišnosti (ale také podobnosti). V tomto semináři se
zaměříme na několik klíčových slov spojovaných v laických názorech na Čínu ohledně její
unikátní tradice a současného směřování a rozebere je v kontextu čínské reality.

https://cesnet.zoom.us/j/93473713192
Meeting ID: 934 7371 3192

Anotace cyklu seminářů

Seminář

Adresa:
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost
Jilská 1
Praha
11000