O fortunatam rem publicam, si quidem hanc sentinam urbis eiecerit!“ (Cat. 2,7). Ciceronova řečnická strategie očima moderních teorií politického diskurzu

11. 12. 2021 / 16h
FLÚ AV, zasedací místnost CMS / Praha

Doc. Katarína Petrovićová

Cicero byl již v průběhu svého života jedním z nejvýznamnějších římských řečníků. Jeho
schopnost přesvědčivě vyjádřit své názory a postoje oslovovala nejen jeho současníky, ale
zásadně ovlivnila rétorickou nauku. Jeho projev vyniká jak promyšlenou argumentací, tak
bohatou slovní zásobou, nejvýraznějším řečnickým prostředkem je ovšem jeho schopnost
oslovit publikum „ut moveatur vehementius“ (Cic. Brut. 49, 185), čili jeho přesvědčovací,
nezřídkakdy manipulativní síla. Cílem semináře je analýza Ciceronovy přesvědčovací a
manipulativní strategie nástroji moderních teorií, zejména pak jeho schopnosti označit
veřejného nepřítele, a srovnání Ciceronových formálních a neformálních projevů, tj. řečí a
listů, s formálními a neformálními projevy vybraných nejvyšších českých politických
představitelů, jejichž projev je vnímán jako špičkově rétorický.

Anotace

Seminář

Adresa:
FLÚ AV, zasedací místnost CMS
Jilská 1
Praha
130 00