Přesvědčování a pravda: nároky antické filosofie kladené na rétoriku v době internetu

4. 12. 2021 / 16h
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost / Praha

Mgr. Vladimír Mikeš, PhD.

V antickém Řecku byla nabídnuta „filosofická“ rétorika jako alternativa k známější rétorice
profesionálních rétorů a sofistů. Odlišnost tohoto typu rétoriky spočívala v potřebě spojit
schopnost přesvědčovat s filosofickými nároky na veřejnou řeč – například ve smyslu
jejího vztahu k pravdě. Jak ale tyto nároky – popsané Platónem, Aristotelem a stoiky –
obstojí v dnešní době, kdy lidé komunikují stále větší měrou prostřednictvím internetu a
sociálních médií.

Anotace

Část I

Seminář

Adresa:
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost
Jilská 1
Praha
11000