Sociální versus desinformační sítě

29. 5. 2024 / 18h
Filosofický ústav AV ČR, AKC / Praha

Jsou sociální sítě správný název pro to, co se jimi dnes pojmenovává? Rozumíme, jak sociální sítě řeší tradiční výzvy mezilidské komunikace, k níž odjakživa patřily lež, manipulace a nedorozumění? Můžeme vůbec smysluplně mluvit o vlivu sociálních sítí, když nám chybí srovnání se současným světem bez sítí? Zaznívají k sociálním sítím platné argumenty a umíme k nim klást správné otázky?
Debatovat nad stále aktuálnějším tématem a jeho rychlými proměnami budou Pavel Arazim (Oddělení logiky) a Vladimír Mikeš (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení). Moderování úvodní diskuze a debaty s publikem zajistí Vojtěch Svěrák (Oddělení aplikované filosofie a etiky). Po debatě bude následovat neformální část spojená s představením dosavadních výsledků Akademického fóra a s malým pohoštěním.

Veřejná diskuze

Adresa:
Filosofický ústav AV ČR, AKC
Jilská 1
Praha
130 00