Veřejná řeč – jak ji pěstovat a jak ji chránit: sociální sítě a internet

24. 11. 2023 / 17h
Knihkupectví a kavárna Petrkov / Havlíčkův Brod

V době svého nástupu vyvolávaly novodobé sociální sítě nadšení a naděje. Dnes tvoří každodenní součást života milionů lidí, ale namísto dřívějšího optimismu se často dostavilo zklamání. Ukázalo se, že sociální sítě mohou lidi nejen spojovat, ale i rozdělovat, a bezpočet příkladů svědčí o tom, že nová média umožňují šířit víceméně bez zábran lži, propagandu a nenávist. Naše zkušenosti jsou různé, mnohdy protichůdné, jsou ale bohatší než na začátku.
Co dobrého a co špatného nám sociální sítě přinášejí? Čím se nové sociální sítě a nová média liší od těch starých? A jakým způsobem nová média a sociální sítě změnily či mění svět?

Moderují: Vladimír Mikeš a Jaroslav Rytíř

Veřejná diskuze

Adresa:
Knihkupectví a kavárna Petrkov
Havlíčkovo náměstí 180
Havlíčkův Brod