Nejbližší plánovaná akce:

Hra zrcadel mezi Západem a Čínou: kdo koho jak vidí a proč?

13. 6. 2023 / 18h
Nový kostel / Litomyšl
Anotace seminářů

Co děláme?

  • organizujeme diskuze na aktuální občansko-politická témata
  • snažíme se ukázat, že akademická práce není pouze pro akademiky
  • vytváříme příležitosti k setkávání odborníků a širší veřejnosti v regionech ČR
  • chceme přesvědčit, že odborníci mohou k veřejné diskusi přispívat péčí o důslednější argumentaci

Akademické fórum pořádá dvě veřejné diskuze ročně. Spolu s historiky, sociology, právníky, politology a dalšími odborníky vybíráme ke každému diskuznímu tématu nejdůležitější problémy a argumenty. Diskuze je příležitostí argumenty zkoušet: ukázat, které jsou silnější a které slabší a jaké jsou jejich předpoklady a možné důsledky. Ke každému diskuznímu tématu pořádáme přípravné semináře a publikujeme souhrnnou příručku.