Veřejná řeč – jak ji pěstovat a jak ji chránit. Sociální sítě a internet

2. 12. 2022 / 18h
Nový kostel / Litomyšl

V době svého nástupu vyvolávaly sociální sítě nadšení a naděje. Dnes tvoří běžnou součást života obrovského množství lidí na celém světě, ale dřívější nadšení a naděje vystřídaly zklamání a obavy. Ukázalo se, že sociální sítě mohou lidi nejen spojovat, ale i rozdělovat. Bezpočet příkladů svědčí o tom, že nová média umožňují šířit víceméně bez zábran lži, propagandu a nenávist. Naše zkušenosti jsou různé, často protichůdné, jsou ale bohatší než na začátku. Můžeme se proto na jejich pozadí znovu zeptat: Co dobrého a co špatného nám sociální sítě přinášejí? Co jsou to nová média a čím se liší od těch starých? Ohrožují tradiční novinářskou práci a instituce, na kterých je tato práce závislá? Jakým způsobem nová média a sociální sítě změnily či mění svět? Přispívají opravdu jen k polarizaci společnosti? Nestávají se také stále širší platformou pro občanskou diskusi a akci? Nepřispívají tak nakonec přece nejen k větší demokratizaci politiky, ale i k posílení občanské společnosti a demokratické kultury?

Moderují: Vladimír Mikeš a Jaroslav Rytíř

Ke stažení: leták a plakát

Veřejná diskuze

Adresa:
Nový kostel
Moravská 1222
Litomyšl